การจัดทำโรงทานในโครงการบรรพชาและอุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดทำโรงทานขนมหวาน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชน ที่มาร่วมงานโครงการบรรพชาและอุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดร้อง ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

× How can I help you?