การทำลายเชื้อบริเวณที่พักอาศัยผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้า ต.ศรีษะเกษ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมกับอำเภอนาน้อย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย,โรงพยาบาลนาน้อย,ผู้นำชุมชน,อสม.ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากพบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย  จึงได้ทำการสอบสวนโรค,การเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อนำไปตรวจและได้ทำการทำลายเชื้อบริเวณที่ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ โดยมีนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย,นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาน้อย,นายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย,ร้อยตำรวจตรีแดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ได้ทำการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตัวให้กับกลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย และแนวทางการปฏิบัติตัวตามคำสั่งจังหวัดน่าน

× How can I help you?