การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3

สภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?