กิจกรรมจิตอาสาโคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย ร้อยตำรวจตรีแดน ถาเมือง นายกเทศมนมตรีตำบลศรีษะเกษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ พนักงานเทศบาล จิตอาสา ได้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก  หนอง นา โมเดล” ไร่อุดมเดชเกษตรฟาร์ม หมู่ที่ 2 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

× How can I help you?