กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ที่อาคารหอประชุมหมู่บ้าน

ไม่มีคำอธิบาย
ไม่มีคำอธิบาย
ไม่มีคำอธิบาย
× How can I help you?