ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ด่านจุดตรวจแก่งหลวง

ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ภายใต้การอำนวยการของ ร้อยตำรวจตรีแดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ,นายชำนาญ  ใหม่จันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ,นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลฯ นำข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลศรีษะเกษ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.นาน้อย,จนท.หน.ชป.ตชด.แก่งหลวงและจนท.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ ด่านจุดตรวจแก่งหลวง ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน ในเส้นทางพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดอุตรดิตถ์  ทางหลวงหมายเลข 1083  ถนนสายเด่นชาติ- นาน้อย

× How can I help you?