ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

จังหวัดน่านได้มีคำสั่ง เลขที่ 8490/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ลงวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

× How can I help you?