ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษจัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทพบดินพฤกษ์ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

× How can I help you?