ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย ร้อยตำรวจตรี แดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ พร้อมด้วย นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ นายปราการ จันทร์น้ำสระ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

× How can I help you?