รับมอบเครื่องบดสับจากเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอนาน้อย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ โดย นายชำนาญ ใหม่จันทร์ นายเวียง ปัญญาอุด รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ นายทองสุข แก้วภิรมย์ รองประธานสภา ได้รับมอบเครื่องบดสับจากเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอนาน้อย ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบดสับเศษวัชพืช กิ่งไม้ และนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

× How can I help you?