รายงานเงินสะสม

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ดำเนินการรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เทศบาลฯ มีเงินสะสมตามบัญชีทั้งสิ้น 13,329,644.42 บาท เป็นเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 10,196,248.04 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ตามบัญชีจำนวน 8,466,349.02 บาท

× How can I help you?