เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

× How can I help you?