เทศบาลตำบลศรีษะเกษได้นำพวงหรีดเคารพศพในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13

วันที่ 30 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะครู ศพด.ศรีษะเกษ ได้นำพวงหรีดไปเคารพศพ นายคำหล้า ถาพรม ณ วัดหัวเมือง หมู่ที่ 1 และ นายเกียรติ แก้วภิรมย์ ณ บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13

× How can I help you?