เทศบาลตำบลศรีษะเกษ มอบเมล็ดปอเทืองให้แก่ผู้นำชุมชน ในตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้รับมอบเมล็ดปอเทืองจากสถานีพัฒนาที่ดินน่าน จำนวน 48 กระสอบ และ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชำนาญ ใหม่จันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ และ นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เพื่อนำไปไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร นำไปเป็นปุ็ยพืชสดในการบำรุงดินก่อนฤดูการทำนาต่อไป

× How can I help you?