แสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

วันที่ 20 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดยนางสาวณิชาภัทร เสนนะ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

× How can I help you?