โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 29 กันยายน 2564 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีษะเกษ จัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ในตำบลศรีษะเกษ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?