โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนาน้อย นายนพพร เรืองสว่าง  ร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคภายใต้การนำของ  ร.ต.ต.แดน ถาเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษนางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ พนักงานเทศบาล และ อสม. และประชาชนทั่วไป  ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลศรีษะเกษ และกิจกรรมการเต้นแอโรบิคจะมีทุก วัน จันทร์ พุธ ศุกร์

× How can I help you?