การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 .ในพื้นที่เสี่ยง ตำบลศรีษะเกษ

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 .ในพื้นที่เสี่ยง ตำบลศรีษะเกษ

วันที่ 13 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย นางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยง กรณีผู้ป่วยรายที่ 12เดินทางมายัง พื้นที่ตำบลศรีษะเกษ 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงนาน้อย และหมู่ 9 บ้านหนองบัว

× How can I help you?