ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

admin srisaket

3 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ตามที่เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามเอกสารที่ผู้เสนอยื่นตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จึงประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เ็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

admin srisaket

3 พ.ย. 2565

admin srisaket

20 ต.ค. 2565

admin srisaket

20 ต.ค. 2565

admin srisaket

3 ต.ค. 2565

7 เม.ย. 2565

admin srisaket

1 ต.ค. 2564

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พ.ค.64 เป็นต้นไป)

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

admin srisaket

14 พ.ค. 2564

admin srisaket

7 พ.ค. 2564
1 2 9
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?