มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

admin srisaket

admin srisaket

3 พ.ค. 2564
× How can I help you?