admin srisaket

29 เม.ย. 2565

admin srisaket

26 เม.ย. 2565

admin srisaket

11 เม.ย. 2565

admin srisaket

4 เม.ย. 2565

☞การประชุมพนักงาน เร่งรัด ติดตาม กำกับการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (OIT) และร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero Tolerance)  ในทุกรูปแบบ และเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษใสสะอาด 2565” (No Gift Policy)

วันที่  30 มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมเทพบดินทร์พฤกษฺ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ   โดยร้อยตำรวจตรีแดน   ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ประชุมพนักงานในการนี้ได้เร่งรัด ติดตาม กำกับการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อให้เป็นไปภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และขอให้พนักงานได้ให้ความสำคัญและร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero Tolerance)  ในทุกรูปแบบ และเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษใสสะอาด 2565” (No Gift Policy)

admin srisaket

4 เม.ย. 2565

admin srisaket

22 มี.ค. 2565

admin srisaket

15 มี.ค. 2565
1 2 6
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?