รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

โทร 054718177 ต่อ 13

e-mail : 5550402@dla.go.th

× How can I help you?