กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดยนางสาวณิชาภัทร เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้จัดกิจกรรมชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลศรีษะเกษ เดินขบวนประชาสัมพันธ์ภายในเขตตำบลศรีษะเกษ

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?