คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ที่ 261/2564 ลงวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?