อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวง       ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ คือ ตำบลส้าน และตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ และตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้ว และตำบล   นาทะนุง อำเภอนาหมื่น  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีเนื้อที่ 934 ตารางกิโลเมตรหรือ 583,750 ไร่
           เป็นที่ตั้งของผาชู้ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ และแก่งหลวงน้ำน่านที่ใครๆ หลงใหลเป็นเมืองอันต้องห้ามพลาด การเดินทางที่ถือว่าไม่ไกล ขึ้นดอยไม่สูงมากนัก อีกทั้งดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์เดินเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ตกดินในยามเย็น และเฝ้ามองทะเลหมอกอันสวยงาม ได้ทั้งฤดูหนาว และปลายฤดูฝน นอกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสายธงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่บนผาชู้ ซึ่งมีความยาว 200 เมตร

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?