วันที่ 18 กันยายน 2563 อบรมตามโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานพัฒนาชุมชนได้จัดโครงกาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีษะเกษ มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?