นักเรียนผู้สูงอายุไหว้พระ 9 วัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นำโดยนายมิ่งขวัญ เขมหทัยกุล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษเเละเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนผู้สูงอายุ ตำบลศรีษะเกษจำนวน 50 คน ไปทำบุญ/ไหว้พระในจังหวัดน่าน

× How can I help you?