โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เทศบาลตำบลศรีษะเกษได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมวดเงินอุดหนุนให้งบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านตามที่เสนอขอรับงบประมาณ จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้เเก่ บ้านขัวก้อม บ้านหนองเตา บ้านทุ่งมงคล บ้านใหม่ บ้านน้ำหก บ้านหนองบัว บ้านศรีษะเกษ บ้านก่อมก้อ เเละบ้านหนองผำ ในกรอบวงเงินงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท

× How can I help you?