โครงการคนเมืองน่านปราศจากขยะ (Big cleaning day)

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เเละเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 80 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม” คนเมืองน่านปราศจากขยะ (Big cleaning day)”

× How can I help you?