กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำเจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสาเเละเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

× How can I help you?