การส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพให้เกษตรกร

เทศบาลตำบลศรีษะเกษร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ได้ส่งเสริมเเละสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรเเละผู้สนใจในตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?