ปัญหาน้ำเสีย

เทศบาลตำบลศรีษะเกษได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ ไม่พบน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?