ประชุมชี้แจงแผนการออกติดตามการดำเนินการจัดหาสถานที่กักตัวของผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนาน้อย ประชุมชี้แจงแผนการออกติดตามการดำเนินการจัดหาสถานที่กักตัวของผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลศรีษะเกษ ให้เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ หอประชุมเทพบดินทร์พฤกษ์ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?