24 สิงหาคม 2564 ร่วมมอบถุงยังชีพ ผู้พิการทางสายตา

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษร่วมมอบถุงยังชีพ พร้อมเงินคนละ 500 บาทแก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. น.ส.เพ็ญ ทาโน ม.10

2. น.ส. อรริยา ชำนาญรบ ม.8

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเเละบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

× How can I help you?