พิธีมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลศรีษะเกษ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีการมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ประชาชนตำบลศรีษะเกษจำนวน 30 ราย ตามโครงการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในการติดตามของกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

× How can I help you?