การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีษะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีษะเกษ เพื่อพัฒนาพื้นที่บูรณาการร่วมกับภาคประชาสัมคม ท้องที่ และสภาองคืกรชุมชนตำบลศรีษะเกษ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศของสภาองค์กรชุมชนตำบล และ ภารกิจ ติดตามเสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?