กิจกรรมเกี่ยวข้าวไร่ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย ร้อยตำรวจตรีแดน  ถาเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นางสาวณิชาภัทร  เสนนะ ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านหนองบัว ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวไร่ ณ แปลงปลูกข้าวไร่ด้านหลังเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการพระราชดำริ

× How can I help you?