การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลกลุ่มจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย มาเป็นประธาน

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?