ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ใสสะอาด 2565″ และ งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ร้อยตำรวจตรีแดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษใสสะอาด 2565” โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทุกท่าน
“งดรับ งดให้” No Gift Policy” ปฏิบัติหน้าที่อย่างรับเป็นธรรม เชื่อถือได้
และเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?