การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ 21 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ นำโดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระจำเทศบาลตำบลศรีษะเกษ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีษะเกษ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จักกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 24 เมษายน 2565

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?