การกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ  โดยการนำของนายชำนาญ ใหม่จันทร์,นายเวียง ปัญญาอุด รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธาสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ และสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ร่วมกับโรงเรียนบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะเกษ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ได้จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดและพร้อมมอบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) ให้แก่ ชุมชน วัด โรงเรียน, กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับอาสาปศุสัตว์ของแต่ละหมู่บ้าน และ กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดย จะเดินรณรงค์จากโรงเรียนบ้านใหม่ไปยังตลาดสดบ้านใหม่

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?