การจัดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายชำนาญ ใหม่จันทร์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ซึ่งพลังงานจังหวัดน่านได้มาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่เศรษฐกิจตำบลศรีษะเกษ โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 30 คน

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?