เปิดกิจกรรม kick Off ครัวเรือนตกเกณฑ์จากโปรแกรม TPMAP

คนนาน้อย ช่วยกันได้ เจอครบ จบที่อำเภอ มิติด้านความเป็นอยู่ นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชารจังหวัดน่าน/นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ / รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ /เลขานุการนายกฯ / ปลัดเทศบาลตำบลศรีษะเกษ /ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน /สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ /กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ทุกๆ ท่าน/เเละสถานีตำรวจภูธร อำเภอนาน้อย
ได้เข้าร่วมเปิดกิจกรรม kick Off ครัวเรือนตกเกณฑ์จากโปรแกรม TPMAP โดยซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านนายอนงค์ ปานต๊ะระษี บ้านเลขที่ 145 หมู่ 10 บ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?