งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 


merged (3)

Print Friendly, PDF & Email
26 กุมภาพันธ์ 2563