ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยร้องโป่ง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยร้องโป่ง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้า หมู่ที่ 3

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563