ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ บ้านใหม่ หมู่ที่ 7


ตารางแสดงวงเงินและราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ม.7

Print Friendly, PDF & Email
25 พฤษภาคม 2563