ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำแบบถาวร ห้วยเตาปูน หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำแบบถาวร ห้วยเตาปูน หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยเตาปูน

Print Friendly, PDF & Email
22 พฤศจิกายน 2562