ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.14-001 สายขัวก้อม – บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.14-001 สายขัวก้อม – บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายขัวก้อมบ้านใหม่

Print Friendly, PDF & Email
27 พฤศจิกายน 2563