ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14 และภายในสำนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14 และภายในสำนักงานเทศบาล


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

Print Friendly, PDF & Email
25 กุมภาพันธ์ 2563