ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงกองอำนวยการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนหมู่บ้านตำบลศรีษะเกษ

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงกองอำนวยการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนหมู่บ้านตำบลศรีษะเกษ


ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาเครื่องเสียงกองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬา

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563